EXPLORE OUR SALE, UP TO 40% ON SELECTED ITEMS!

EXPLORE OUR SALE, UP TO 40% ON SELECTED ITEMS!

  Suggesties


  Algemene voorwaarden

  Laatst bijgewerkt: 19 juni 2020

  Deze Bottega Tendenza website (hierna de "Site") wordt uitgegeven door N.N.A. Corporation BV ("Bottega Tendenza", "wij", "ons", "onze"), gevestigd aan de Korte Lijnbaan 3, 3012 EC Rotterdam en geregistreerd aan de KvK, onder nummer 65221702.

  Sitehosting wordt verzorgd door Lightspeed.

   


  1. ACHTERGROND

  1.1 Deze site is een e-commerce website waarmee klanten verschillende luxe merken kunnen kopen.

  2. DEFINITIES

  2.1 'Klant' verwijst naar personen die een account op deze site hebben geregistreerd of die de services van SSENSE gebruiken.

  3. TOEPASSINGSGEBIED

  3.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de site en van de aangeboden services van de site. Toegang tot en gebruik van onze site en haar diensten impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Klanten bevestigen daarom dat ze deze Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en begrepen voordat ze de Site bezoeken en / of de diensten gebruiken, en ze verbinden zich ertoe deze na te leven.

  4. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN ZIJN DIENSTEN

  4.1 Bottega Tendenza streeft ernaar de site 24/7 toegankelijk te houden voor klanten, tenzij anders aangegeven. Houd er echter rekening mee dat Bottega Tendenza de service af en toe geheel of gedeeltelijk tijdelijk kan opschorten om technische redenen (inclusief voor onderhoudsdoeleinden) zonder aansprakelijk te zijn jegens klanten.

  4.2 Daarnaast kan Bottega Tendenza niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  uitzonderlijke omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, een gebeurtenis die overmacht of een derde inhoudt;
  technische schade in verband met en inclusief programma's, hardware, software of internet.

  5. REGISTRATIE OP DEZE SITE

  5.1 REGISTRATIE DOOR KLANTEN

  5.1.1 Klanten kunnen ervoor kiezen om een ​​klantaccount aan te maken.

  5.1.2 Klanten verbinden zich ertoe alle informatie die van hen wordt gevraagd nauwkeurig en oprecht te verstrekken. Klanten komen overeen om hun informatie regelmatig bij te werken om zo up-to-date mogelijk te zijn op de site.

  5.1.3 De Klant verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op de rechten van derden.

  5.2 GELDIGHEID VAN INFORMATIE

  5.2.1 Klanten gaan akkoord met:

  echte, nauwkeurige, actuele informatie te verstrekken op het moment van hun bestelling en in het bijzonder om geen valse namen of adressen te gebruiken, of namen of adressen zonder toestemming;
  de verstrekte informatie actueel houden om de nauwkeurigheid van de dienst te verzekeren;
  geen onwettige, verwerpelijke (zoals lasterlijke of racistische informatie) of schadelijke (zoals virussen) inhoud beschikbaar stellen of verspreiden in strijd met de toepasselijke wetgeving.

  5.2.2 In geval van schending van deze bepalingen kan Bottega Tendenza de toegang van een Klant tot de diensten van Bottega Tendenza opschorten of beëindigen.

  5.2.3 Wanneer een klant informatie toevoegt aan zijn klantenaccount, beweert hij de rechtmatige eigenaar te zijn van de verstrekte informatie of is hij naar behoren gemachtigd om deze openbaar te maken, en kan hij deze huidige voorwaarden accepteren.

  6. PRIJZEN

  6.1 Het gebruik van deze site als klant is gratis.

  6.2 Met deze site kunnen klanten echter producten online kopen.

  7. GEBRUIK VAN INHOUD

  7.1 Bottega Tendenza verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie, strikt om alleen het volgende te doen, voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, om te bekijken; reproduceren; afdrukken; cache; winkel; en distribueer inhoud die van deze site is opgehaald via een algemeen beschikbare consumentenwebbrowser. De voorgaande licentie wordt verleend op voorwaarde dat u zich houdt aan de gebruiksbeperkingen die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden en dat u de copyrightvermelding of andere vermeldingen op dergelijke inhoud. U mag geen inhoud die van deze site is opgehaald voor welk commercieel doel dan ook reproduceren, afdrukken, cachen, opslaan, linken naar, inlijsten of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bottega Tendenza of de auteursrechthebbende die in de desbetreffende auteursrechtvermelding is vermeld.

  7.2 U stemt ermee in om de services die op deze site worden aangeboden op geen enkele manier te wijzigen of om gewijzigde versies van de services te gebruiken, inclusief (zonder beperking) met het doel ongeoorloofde toegang tot de services te verkrijgen. U stemt ermee in geen toegang te krijgen tot de services op een andere manier dan via de interface die door SSENSE wordt verstrekt voor gebruik bij toegang tot de services.

  7.3 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden of op deze site worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige andere licentie of recht (hetzij uitdrukkelijk, impliciet of anderszins) met betrekking tot enig intellectueel eigendom rechten van Bottega Tendenza en / of haar licentiegevers. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

  8. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

  8.1 Alle inhoud van deze site, inclusief tekst, presentaties, illustraties, foto's, boomstammen, afbeeldingen en HTML-codes zijn het exclusieve eigendom van Bottega Tendenza of zijn partners dienovereenkomstig.

  8.2 Als zodanig is vertegenwoordiging, reproductie, nesting, distributie en herverdeling, gedeeltelijk of totaal, verboden.

  8.3 Elke persoon, entiteit of groep die dit doet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht te kunnen bewijzen, zal boetes oplopen voor inbreuk op het auteursrecht volgens de toepasselijke wetgeving.

  8.4 Elke geautoriseerde reproductie van alle of delen van de inhoud van de site, draagt ​​de markering «Copyright Bottega Tendenza. Alle rechten voorbehouden », tenzij de auteursrechthebbende uitdrukkelijk afstand doet van een dergelijke vereiste.

  9. MERKEN EN DOMEINNAMEN

  9.1 De handelsmerken, logo's en domeinnamen op deze site zijn handelsmerken van Bottega Tendenza of mogelijk een van haar partners.

  9.2 Als zodanig kan elke persoon, entiteit of groep die enige vertegenwoordiging, reproductie, nesting, distributie of herverdeling maakt, de sancties oplopen die voorzien zijn in de toepasselijke wetgeving.

  10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

  10.1 De activiteit van Bottega Tendenza omvat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de website van Bottega Tendenza.

  11. COOKIES

  11.1 Deze site maakt gebruik van cookies.

  12. WACHTWOORDEN EN VEILIGHEID

  12.1 Voor toegang tot bepaalde services op deze site moet u mogelijk een wachtwoord kiezen. Als u dit doet, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en accountgegevens en voor het uitloggen bij uw account aan het einde van elke sessie.

  12.2 Bij het aanmaken van een account gaat u ermee akkoord om (i) zich niet voor te doen als een andere persoon; (ii) een naam of e-mailadres gebruiken waarop de rechten van een persoon rusten zonder hun toestemming; of (iii) een naam gebruiken die aanstootgevend, illegaal of inbreukmakend is. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account.

  12.3 U gaat ermee akkoord Bottega Tendenza onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Bottega Tendenza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze paragraaf.

  16. WEBSITES VAN DERDEN

  16.1 De site bevat links naar andere sites op internet die worden beheerd door derden. Omdat Bottega Tendenza geen controle heeft over dergelijke sites, erkent en gaat u ermee akkoord dat Bottega Tendenza niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites, en onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of materialen op of beschikbaar via dergelijke sites.

  16.2 U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Bottega Tendenza niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten op of beschikbaar via een dergelijke site.

  16.3 Ten slotte erkent u dat Bottega Tendenza geen controle heeft over de voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke sites van derden en dat dergelijke voorwaarden en / of het privacybeleid uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van die sites zullen beheersen. websites.

  17. MINDERJARIGEN

  17.1 Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u zich niet registreren op deze site of anderszins gegevens verstrekken zonder toestemming van uw ouder of voogd. Als u onze site gebruikt of u registreert voor diensten, gaan we ervan uit en bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent of dat u toestemming heeft van uw ouder of voogd.

  17.2 Als u de ouder of voogd bent van een kind onder de 16 jaar, moet u zorgvuldig toezicht houden op het gebruik van de services op onze site door uw kind. Het is de verantwoordelijkheid van ouders of voogden, en niet Bottega Tendenza, om te bepalen of een deel van deze site of een site waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt, geschikt is voor hun kinderen.

  18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

  18.1 De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken en rechtbanken zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting.

  18.2 Als een specifieke clausule van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, wordt die clausule als ongeschreven beschouwd. Dit mag echter de succesvolle registratie van een klant, de volledige gebruiksvoorwaarden of de door de klant aanvaarde voorwaarden niet ongeldig maken.

  19. UPDATES VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

  19.1 Bottega Tendenza behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de voorwaarden van eventuele aanvullende sitebeleid, richtlijnen, regels of juridische voorwaarden die op deze site worden gepost) van tijd tot tijd te wijzigen.

  19.2 We zullen u informeren over eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden voordat deze van kracht worden. Desalniettemin raden we u aan om deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden. U kunt bepalen wanneer de gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt door de datum "laatste update" bovenaan deze voorwaarden te controleren.

  19.3 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zullen alle wijzigingen die we aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk van kracht zijn nadat ze op de Site zijn geplaatst. Als u onze site blijft gebruiken na het plaatsen van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u ze accepteert.

  20. CONTACT

  Als u vragen heeft over onze diensten of de gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op: [email protected]

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0